Algemene verkoopsvoorwaarden

Versie 3.0 van 24 februari 2022

ALGEMEEN :

 • Elke aankoop of reservering impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
 • Andersluidende voorwaarden die de koper (hierna te noemen Van Lifer) in zijn eigen algemene inkoopvoorwaarden, in zijn bestelformulieren of in zijn correspondentie zou bedingen, zijn niet afdwingbaar en worden geacht niet ten aanzien van ons te zijn geschreven.
 • Elke aankoop of reservering die uitsluitend online gebeurt via de website evazion.co of de mobiele applicatie wordt definitief na ontvangst van de betaling door middel van een betaalkaart.
 • De computersystemen en -bestanden worden in de relatie tussen EVAZION en de Van lifer als authentiek beschouwd. Aldus kan EVAZION in elke procedure, ten bewijze, geldig de gegevens, bestanden, programma's, opnames of andere elementen, ontvangen, uitgegeven of opgeslagen door middel van door EVAZION geëxploiteerde computersystemen, op elke digitale of analoge drager, overleggen en zich erop beroepen, tenzij er sprake is van een kennelijke fout.
 • Om de ongereptheid van het terrein te bewaren, vragen wij onze reizigers om droge toiletten (tenzij de plek daarover beschikt).
 • Let op: campers en auto's zijn niet toegestaan op ons terrein.
 • De cadeaubon is één jaar geldig vanaf de datum van aankoop. 

PRIJS:

 • De geldende prijzen zijn gebaseerd op onze prijslijst die geldt op het moment van boeking op de website evazion.co of in de mobiele applicatie
 • De prijzen dekken het gebruik van de mobiele applicatie en alle inhoud ervan (aanbevelingen voor activiteiten, interacties met leden van de gemeenschap, ...), alsook de reservering van een overnachting op een stuk grond (ook plek genoemd) voor een bestelwagen (of een voertuig met een daktent, of een kampeertent) en zijn inzittenden.
 • De prijzen zijn geldig voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van boeking of aankoop van een cadeaubon.
 • De prijzen zijn exclusief toeristenbelasting, die door de plaatselijke autoriteiten wordt vastgesteld en door EVAZION wordt geïnd alvorens volledig te worden doorberekend. 

BETALINGSVOORWAARDEN :

 • De volledige prijs van de reservering is vereist op het moment van de reservering
 • Na ontvangst van de betaling ontvangt de Van Lifer een betalingsbevestiging.

VERANDERING VAN RESERVERING :

 • Elke wijziging van de oorspronkelijke reservering moet in de mobiele applicatie worden geregistreerd, rekening houdend met de hierin vermelde beperkingen.
 • Wijzigingen van datum of bestemming (plaats) kunnen niet worden gegarandeerd en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid zoals aangegeven in de aanvraag.

ANNULERINGS- EN TERUGBETALINGSBELEID :

 • De Van Lifer heeft de mogelijkheid om de boeking te annuleren tot 48 uur voor de overeengekomen aankomstdatum en -tijd. De referentie aankomst- en vertrektijd is 12:00 uur lokale tijd van de bestemming.
 • Een reservering is officieel geannuleerd wanneer de Van lifer deze binnen de termijn in de app annuleert en de annulering door de app wordt bevestigd. Indien de functionaliteit om een reservering te annuleren nog niet beschikbaar is in de app, kan de Van lifer binnen de termijn een e-mail sturen met zijn annuleringsverzoek naar hello@evazion.co. De annulering is dan effectief wanneer hij een ontvangstbevestiging van EVAZION ontvangt.
 • Op voorwaarde dat de annulering binnen de termijn gebeurt, kan het huurbedrag volledig aan de Van lifer worden terugbetaald. Indien het annuleringsverzoek na de termijn wordt gedaan of de Van lifer niet is komen opdagen, kan er geen terugbetaling plaatsvinden.
 • EVAZION behoudt zich het recht voor elke reservering zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen, indien het comfort of de veiligheid van de Van liften dit vereist, in geval van overmacht, staking, demonstratie, uitzonderlijke weersomstandigheden, ... In dit geval verbindt EVAZION zich ertoe alles in het werk te stellen om een gelijkwaardige alternatieve plaats aan te bieden. 

VERANTWOORDELIJKHEID:

 • Om ervoor te zorgen dat de waarden van het project en de gebruiksvoorwaarden van de spots worden gerespecteerd, eist EVAZION dat de Van lifer zich houdt aan een Traveller's Charter dat de Van lifer ondertekent wanneer hij/zij toetreedt tot de community en wanneer hij/zij voor het eerst verbinding maakt met de EVAZION applicatie. 
 • De Van Lifer vrijwaart zowel EVAZION als de eigenaar van het terrein waar hij/zij verblijft van elke aansprakelijkheid voor eventuele ongevallen of schade die op en tijdens zijn/haar bewoning van het terrein worden geleden.
 • De Van Lifer kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het terrein en kan worden verplicht het herstel van het terrein te betalen. De aandacht van de Van Lifer wordt in het bijzonder gevestigd op het risico van brand dat hij opzettelijk of onopzettelijk kan veroorzaken.
 • EVAZION verbindt zich ertoe elk lid wiens gedrag niet overeenstemt met wat van hem wordt verwacht, uit te sluiten van zijn platform en zijn gemeenschap. Deze uitsluiting kan tot gevolg hebben dat elke huidige of toekomstige reservering onmiddellijk wordt geannuleerd.
 • De leden van de gemeenschap worden uitgenodigd om feedback te geven om EVAZION te helpen elke Van Lifer te evalueren om ervoor te zorgen dat de dienst goed werkt en dat de door de eigenaars ter beschikking gestelde grond wordt gerespecteerd.

 

GEGEVENSVERWERKING :

 • De door de Van lifer verstrekte persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door EVAZION. EVAZION verzekert de Van lifer dat zij het grootste belang hecht aan de bescherming van zijn/haar privacy en persoonsgegevens, al dan niet gevoelig, en dat zij zich ertoe verbindt hierover steeds duidelijk en transparant te communiceren. EVAZION verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving ter zake na te leven, met name de RGPD (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

KLACHTEN :

 • Alle klachten moeten per e-mail worden gestuurd naar hello@evazion.co met ontvangstbevestiging, binnen 7 dagen na de dienst. Na deze termijn zal geen enkele klacht in aanmerking worden genomen.
 • Schriftelijke klachten kunnen ook per post worden gestuurd naar : EVAZION srl, Rue Emile Francqui 9 te 1435 Mont Saint Guibert, België

TOEPASSELIJK RECHT :

 • De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot hun interpretatie en/of uitvoering is onderworpen aan de arbitrage van de rechtbank van Nijvel.