Privacybeleid

www.evazion.co

Laatste update : Februari 2023

EVAZION respecteert uw privacy. Het doel van dit privacybeleid is uit te leggen welke persoonsgegevens kunnen worden verzameld en hoe deze worden verwerkt. 

1/ VERANTWOORDELIJKE

De verzamelde persoonlijke gegevens worden verwerkt door SRL EVAZION, een bedrijf dat is ingeschreven in het handelsregister van Nijvel onder nummer BE0785883112, dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens en waarmee u op elk moment contact kunt opnemen per e-mail op hello@evazion.co of per post op het volgende adres:
SRLEVAZION
Rue Emile Francqui 9
1435 Mont-Saint-Guibert
België.

2/ ALGEMENE INFORMATIE

2.1. KADER VAN VERWERKING
Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt met uw toestemming of indien deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek actie te ondernemen voordat een overeenkomst wordt gesloten, of op basis van een gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, sub a, b en f van de RGPD).
Indien deze verwerking met uw toestemming wordt uitgevoerd, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via de in punt 1 vermelde contactgegevens.

2.2. DUUR VAN HET BEWAREN VAN GEGEVENS
In principe bewaren wij persoonsgegevens slechts zolang het doel van het bedrijf dit vereist. Daarna verwijderen wij de gegevens onmiddellijk, tenzij wij bepaalde gegevens nog nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot de Belgische fiscale en handelswetgeving (artikel 6, lid 1, sub c van de GDPR).

2.3 IS UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?
De persoonsgegevens die wij verzamelen worden beschermd door technische en administratieve maatregelen om te voorkomen dat derden er toegang toe hebben.

2.4. RECHTEN VAN DE BETROKKEN PARTIJEN
Wij respecteren uw rechten als betrokkene. Om uw rechten uit te oefenen, in het bijzonder die van toegang tot, rectificatie of verwijdering van uw gegevens, kunt u per e-mail contact met ons opnemen (via de hierboven vermelde contactgegevens).

2.5. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID
Indien wij besluiten ons beleid te wijzigen, zullen wij deze wijzigingen op deze pagina bekendmaken.

2.6. DELEN WIJ INFORMATIE MET DERDEN?
Wij delen uw informatie niet met andere derden dan die welke in de verschillende onderstaande paragrafen worden genoemd, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is.

Wij verkopen/verhandelen uw persoonsgegevens niet, maar maken gebruik van vertrouwde technische onderaannemers om onze diensten te leveren. Deze onderaannemers zijn contractueel verplicht uw gegevens vertrouwelijk te behandelen. 

2.7. LINKS NAAR EXTERNE WEBSITES
Wij willen uw aandacht vestigen op het feit dat onze website links bevat naar externe websites die hun eigen privacybeleid hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze sites, wij linken ernaar omdat wij denken dat ze nuttig zijn voor de bezoekers van onze website. Dit zijn voornamelijk websites van partners (verhuurders van vans, daktenten, enz.). 

3/ NAVIGATIE OP DE WEBSITE

 1. Wanneer u op onze website surft, kunnen persoonlijke gegevens worden verzameld.
  De verzamelde informatie kan worden gebruikt voor een of meer van de volgende doeleinden: 
  - Om onze website te verbeteren
  - Mogelijke technische problemen identificeren
  - Om uw ervaring te personaliseren (bv. taalkeuze)

   

  Verwerkte gegevens :
  - informatie over het type en de versie van uw internetbrowser
  - het besturingssysteem van uw computer of smartphone
  - uw internetprovider
  - de taal van uw browser
  - uw IP-adres
  - de datum en het tijdstip van uw toegang
  - uw geografische locatie
  - de website vanwaar u op onze site bent gekomen
  - de website die u vanaf onze site bezoekt

  Rechtsgrondslag:
  - Gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR)
  - Toestemming (via de cookiebanner) (artikel 6, lid 1, sub a van de GDPR)

  Ontvangers van de persoonsgegevens :
  - IT-dienstverlener voor de werking van onze website
  - Datacentrum dat onze website en databases host
  - Microsoft Clarity, https://privacy.microsoft.com/fr-fr/privacystatement
  - Meta (Facebook en Instagram),
  https://fr-fr.facebook.com/privacy/policy
  - Google (Google Analytics, Youtube, Google Ads, Google my vaniness), https://policies.google.com/privacy?hl=fr-CA

   

4/ CONTACTVERZOEK

Wanneer u contact met ons opneemt (per e-mail, via het contactformulier, via chat of via een ander formulier op onze website), worden persoonsgegevens verzameld.

De verzamelde informatie kan worden gebruikt voor een of meer van de volgende doeleinden:
-Om ons in staat te stellen met u te communiceren om te reageren op uw verzoek
- Om onze contractuele dienst uit te voeren (artikel 6, lid 1, sub b van de GDPR), d.w.z. het boeken van privéplekken om met uw van of tent te overnachten.

Verwerkte gegevens:
- Uw volledige naam
- Uw e-mailadres
- Uw telefoonnummer

Rechtsgrondslag:
- Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) GDPR)
- Gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder f) GDPR)

Ontvangers van persoonsgegevens:
- IT-dienstverlener voor de werking van onze website
- Datacenter dat onze website en databaseshost
- Merk, https://www.make.com/en/privacy-notice

 

5/ NIEUWSBRIEF

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief worden persoonsgegevens verzameld.

De verzamelde informatie kan worden gebruikt voor een of meer van de volgende doeleinden:
Verwerkte gegevens:
- Uw volledige naam
- Uw e-mailadres

Rechtsgrondslag:
- Toestemming (artikel 6, lid 1, sub a van de GDPR)

Dnformatiedienstverlener voor de werking van onze website:
- IT-dienstverlener voor de werking van onze website
- Datacentrum dat onze website en databases host
- Mailchimp, https://mailchimp.com/fr/about/security/

 

6/ ONLINE AANKOOP

Wanneer u een aankoop doet op onze website, worden persoonlijke gegevens verzameld.
De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt voor een of meer van de volgende doeleinden:
-Wij verzamelen deze gegevens voor de uitvoering van onze contractuele service, d.w.z. de reservering van privéplekken waar u met uw bestelwagen of tent kunt overnachten.
Verwerkte gegevens:
- Uw volledige naam
- Uw e-mailadres
- Uw telefoonnummer
- Kredietkaartgegevens

Rechtsgrondslag:
- Uitvoering van onze contractuele dienst (artikel 6, lid 1, sub b van de GDPR)
- Naleving van onze wettelijke verplichtingen onder Belgisch fiscaal en handelsrecht (artikel 6, lid 1, sub c van de GDPR)

Ontvangers van de persoonsgegevens :
- IT-dienstverlener voor de werking van onze website
- Datacentrum dat onze website en databases host
- Maken, https://www.make.com/en/privacy-notice
- Jotform, https://www.jotform.com/fr/privacy-for-ios-app/
- Stripe, leverancier van het betalingsverwerkingssysteem, https://stripe.com/fr/privacy